Informacje o kursie

New Age to styl lub mówiąc dokładniej nazwa zajęć, podczas których studenci uczą się określonych, choreografii stworzonych przez nauczycieli, będących indywidualną interpretacją określonych utworów muzycznych. New Age to przede wszystkim nurt, którego powstanie należy przypisać studiom tanecznym a nie ulicy, powiązany bardzo mocno z przemysłem muzycznym stąd też za jego mekkę uznaje się Los Angeles a konkretniej mówiąc Hollywood. New Age jako indywidualny sposób interpretacji poprzez choreografię sprawia, iż prezentowane w jego obrębie przejawy aktywności ruchowej są niekiedy bardzo odmienne od siebie, a ich kształt wynika w dużej mierze z inspiracji jaka leży u źródła powstania danej choreografii. Określenia New Age używamy w celu podkreślenia odmienności tych zajęć od innych zajęć szczególnie hip hopowych, i pokazania, że jest to odmienny od street dance'owego sposób myślenia o tańcu, choć niekiedy bardzo często nim się inspirujący. Mimo iż zajęcia New Age nakierowane są na uczenie choreografii, to staramy się podczas nich przekazywać także ogólno rozumiane podstawy tańca, szczególnie w grupach początkujących, pamiętając że aby choreografia stanowiła taniec, muszą za nią stać przynajmniej podstawowe umiejętności.


Przykładowy filmik


Instruktorzy


New Age | Plan zajęć

Dzień Godzina Wiek Grupa / Poziom Instruktor Sala Zapisy


Podążaj z nami!

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • Twitter
  • Google+